เคนซิงตัน เพลส เขาใหญ่

Welcome To Kensington Place

Spoil Yourself In Unspoiled Nature,

Amidst 40 Pristine Acres Of Khao Yai

มนต์เสน่ห์บ้านและสวนสไตล์อังกฤษ...
ท่ามกลางความงามระดับมรดกโลกของ “เขาใหญ่

Kensington Khaoyai

Concept

Kensington Place

จากฝันสู่...สีสันแห่งชีวิต ท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ รายล้อมด้วยขุนเขา เคียงคู่ “เขาใหญ่” ที่เต็มไปด้วยโอโซน จากธรรมชาติ 


Residences

Kensington Place

จากความฝันสู่ความจริง ในบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและสายหมอก ที่ให้คุณได้ "ใกล้ชิดธรรมชาติ" มากที่สุด


ผังโครงการ

ดูขนาดเต็ม

Choose your inspiration

Get Togetther

Kensington Place

ออกแบบเพื่อรับกับความสุขของผู้พักอาศัย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมตอบสนองกับทุก Life Style

กิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ภายในปี 2018